Activiteiten/ondersteuning

DE ACTIVITEITEN DIE WEP ONDERSTEUNT EN ONTWIKKELT

Werkgroepen en platforms
WEP ondersteunt allerhande collegiale initiatieven. Bijeenkomsten en evenementen die collega’s met elkaar bedenken. Om elkaar te ontmoeten, ondersteunen en kennis te delen. Zoals het Platform Chronisch Zieke Politiemedewerkers PCP, de werkgroep ADAPT (Ad(H)D, Dyslexie, Autisme Politie Talenten), Blue M (voorheen: Jong Blauw) en collega’s met een visuele beperking. Daarnaast is werkt WEP actief samen met groepen voormalig/gepensioneerde politiemedewerkers in het SPS (samenwerkingsverband politie senioren). De ondersteuning bestaat uit faciliteren van ruimte, helpen organiseren van bijeenkomsten en delen van de kennis en het netwerk van WEP.

De Blauwe Parel
Eind 2016 werd voor het eerst de Blauwe Parel uitgereikt. Deze nieuwe juridische vakprijs is een initiatief van Mike Hoekendijk, oud-politieman, jurist, OvJ en schrijver van de bekende ‘zakboeken politie’. Mike wil met de vakprijs politieagenten in de basiseenheden waarderen voor hun juridische kennis en hen stimuleren en enthousiasmeren om deze kennis bij te houden en te delen met collega’s. Uit alle politie-eenheden worden kandidaten voorgedragen, die deelnemen aan een kennisquiz. De winnaar van deze quiz ontvangt de Blauwe Parel. Lees hier het verslag van de eerste Blauwe Parel in 2016.

Team Award
Maandelijks ontvangt een politieteam in het land de zogenoemde Team Award, een  wisseltrofee voor goed politiewerk. Met het uitreiken van deze ‘cup met grote oren’ wil Stichting WEP samen met collega’s en vertegenwoordigers uit de samenleving haar dankbaarheid en waardering uitspreken voor de inspanningen van de diverse politieteams om Nederland veilig en leefbaar te houden. ook politiemensen zelf kunnen een team van collega’s nomineren. Meer op deze pagina.

Politiebuddy’s
De taak van een politiebuddy is  het op een kameraadschappelijke manier aandacht hebben voor het welbevinden van collega’s. Politiemensen krijgen veel voor hun kiezen en het risico op blessures (fysiek en mentaal) is groot. Niet voor iedereen is het makkelijk om om te gaan met de stress van heftige gebeurtenissen. De collegiale steun van collega’s is er vaak wel, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Een speciaal opgeleide politiebuddy, die verder ook gewoon collega is, kan een rol spelen in het omgaan met stress of het verwerken van heftige gebeurtenissen. Een buddy kortom is collegiale ondersteuning op een laagdrempelig niveau. Lees het laatste nieuws over dit project op deze pagina.