ADAPT

Vorige

Sociaal fondsen politie zijn 'goud'

Volgende

Bryan Rookhuijzen: "Ik ben geen manager"

ADAPT staat voor: AD(H)D, Dyslexie, Autisme Politie Talenten

ADAPT is het Engelse woord voor ‘aanpassen’. Mensen die tot de doelgroep behoren zijn gewend om zich aan te passen aan hun omgeving.

Vaak wordt de extra inspanning die “ADAPTEN” hiervoor moeten leveren onopgemerkt door hun leef-/werkomgeving. Vanaf nu vragen deze politiemedewerkers aandacht en (h)erkenning van hun werkgever (de Nationale Politie) en collega’s.

Onderzoek toont aan dat ongeveer 5% van de Nederlandse bevolking dyslectisch is en dat 3% een vorm van AD(H)D of autisme heeft. Dit zou kunnen betekenen dat er binnen de politie (65.000 medewerkers) enkele duizenden mensen werken die met deze impedimenten (belemmeringen) te maken hebben.

De werkgroep ADAPT bestaat uit een aantal collega’s die zelf ervaringsdeskundig zijn en ervoor willen zorgen dat de Nationale Politie een AD(H)D / dyslexie / autisme-vriendelijke organisatie wordt. Zij wil dit bereiken door te informeren en te adviseren. En daarnaast in samenwerking met de politieorganisatie ervoor te zorgen dat -medewerkers met een impediment, de benodigde aanpassingen c.q. ondersteuning op hun werkplek kunnen krijgen. Zodat zij:

  • hun werkzaamheden kunnen blijven verrichten;
  • duurzaam inzetbaar zijn en blijven;
  • gewaardeerd worden om hun onbekende / bijzondere kwaliteiten en deze ingezet worden in de organisatie.

De werkgroep ADAPT denkt graag in mogelijkheden en wil daarom de aandacht richten op het talent i.p.v. dat gekeken wordt naar “zwakke” punten. Zo zijn de sterke punten van:

  • Dyslectici: sociaal gevoelig, creatief, innovatief
  • AD(H)D-ers: improviseren, goed overzicht hebben, beeldend denken
  • Autisten: gestructureerd, oog voor detail, handig met ICT en hebben analytisch denk-/werkvermogen.

Kortom: veel politiemedewerkers met bijzondere kwaliteiten die de moeite waard zijn en aandacht verdienen!
De werkgroep ADAPT bestaat uit: Albert Blankensteijn, Anne-Marie Mos, Loes Knijp, Els Puijk en Anno Huizenga.

Meer informatie via: info@wep.nu
Bekijk hieronder de video over de bijeenkomst op 5 februari 2016