Een bloemetje voor je zieke collega

Vorige

Grote waardering voor medewerkers van alle RSC’s

Volgende

Beste Politieteam van Nederland komt uit Den Haag

Als je ziek bent, wil je niet vergeten worden. Ook niet door je collega’s. Daarom is er ook dit jaar weer een ‘week van de aandacht voor je zieke collega’. In de week van maandag 13-19 november vragen we politiemensen om even stil te staan bij hun zieke collega. En vooral: om die collega te laten weten dat hij/zij niet vergeten wordt. Peter van de Beek van het platform Chronisch Zieke Politiecollega’s PCP, dat het initiatief neemt voor deze week: “Een (chronisch) zieke collega verdient veel aandacht, maar toch blijkt nog steeds uit onze contacten met zieke collega’s, dat dit vaak niet gebeurt.”  

Volgens Peter gebeurt dit vaak met de beste bedoelingen, een leidinggevende of een collega denkt: “Laat de collega maar met rust, die heeft het al moeilijk genoeg”. Maar dat is juist niet de bedoeling! Het is van groot belang dat de verbinding blijft tussen de collega’s en de (chronisch) zieke collega. Peter van de Beek denkt dat het zingevingsvraagstuk, waarbij de zieke collega gauw in de vergetelheid komt, onderschat wordt. De zieke collega is heel druk bezig met zijn ziekte, verwerking ed. Dan is het juist van belang dat vanuit de organisatie regelmatig contact blijft en de collega merkt, dat hij/zij er nog steeds bij hoort.

“Een vorm van persoonlijke aandacht wordt zeer op prijs gesteld”

Reminder
Vorig jaar werd de week ‘bedacht’. Hoe kijkt Peter hierop terug? “Wij hebben op een enkele uitzondering na gehoord dat het goed bevallen is. Wij denken ook als platform dat dit onderwerp continu aandacht vraagt en ieder jaar even een reminder krijgt. Toch hoorden wij ook dat sommige leidinggevenden het “weer” te druk hadden en dit over lieten aan een operationeel expert. Wij zijn van mening dat juist collega’s die langer dan een jaar of meer ziek thuis zitten een bezoekje van de leidinggevende horen te krijgen in plaats van door een vervanger.” Natuurlijk zit niet iedereen op een bezoekje te wachten, maar een vorm van persoonlijke aandacht wordt vaak zeer op prijs gesteld, weet Peter van de Beek.

“Een telefoontje, een kaartje, een serenade, een appje…”

Erehaag
Deze week kent geen organisatie, maar wordt wel ondersteund door Stichting Waardering Erkenning Politie WEP. De week is nadrukkelijk van collega’s, voor collega’s, door collega’s. Dus: doe mee en denk mee! En vertel het door! Wat je kunt doen? Bedenk het maar: een telefoontje, een kaartje, een bezoekje, een serenade, een appje, een erehaag, een sms’je… wat het beste bij jou past.

Om misverstanden te voorkomen: Wat bedoelen en willen wij niet met deze week?

  • Een campagne om het ziekteverzuim te verminderen
  • Collega’s ergens toe verplichten
  • Een strakke structuur/organisatie met projectplannen etc.

Wat hopen we wel?

  • Enthousiaste reacties en ideeën
  • Een beweging die verder gaat dan een week
  • Warme aandacht voor elkaar

De week van de aandacht voor je zieke collega is van, voor en (hopelijk) door jou! Voor vragen en informatie: mail info@wep.nu