Landelijke Thema middag Sociaal Fondsen

Vorige

Het Multidisciplinaire Interventieteam Team (Eenheid Amsterdam) winnaar op het WEP gala!

Volgende

Feestelijk WEP GALA 2021

De Sociaal Fondsen zijn opgericht vanuit solidariteit. De fondsen zijn er specifiek voor collega’s die in hun privéleven kampen met financiële problemen. De fondsen helpen met advies, bemiddeling bij schuldeisers, een renteloze lening, materiële zaken en verwijzing naar hulpverleners.

Stichting
Elke eenheid heeft een sociaal fonds in de vorm van een stichting. De stichtingen werken samen onder de vlag van een landelijke samenwerkingsovereenkomst en zijn verenigd in een landelijk overleg. Zij hebben allemaal hetzelfde doel: collega’s in financiële nood helpen.
Vandaag kwamen alle stichtingen bijeen tijdens een landelijke bijeenkomst om het met elkaar te hebben over de samenwerking tussen verschillende instanties, over een drempelverlagende aanpak en welke rol leidinggevenden kunnen spelen.

“Privéproblemen zorgen voor stress. Daarom vraag ik goed door als één van mijn teamleden zich anders gedraagt, ook naar geldzorgen. Dat doe ik niet tijdens een R&O gesprek, maar een op een met een bakje koffie, of tijdens de lunch.” – Teamchef Politie

Zomaar
Verschillende sprekers gaven inzicht over de oorzaak rondom financiële problemen. Wat voornamelijk naar voren kwam is dat iedereen eigenlijk zomaar in de geldproblemen kan geraken. Een veel voorkomende oorzaak van geldzorgen is een (vecht)scheiding, maar ook wanneer je bijvoorbeeld gedeeltelijk wordt afgekeurd, of als je geen zicht hebt op je inkomen na je pensioen. De stijging in woon- en andere vaste lasten, zoals energieprijzen en zorgkosten zorgen ervoor dat mensen sneller in de problemen komen.

“Financieel klem zitten. Niet iets waar makkelijk over gepraat wordt.”

Drempel
Het kan een enorme stap zijn om aan te kloppen bij familie, vrienden, of een stichting binnen je werkomgeving wanneer het gaat om financiële problemen. Gezondheid, relatie- of familieproblemen worden vaak besproken, maar over financiële problemen praten we niet of nauwelijks. Terwijl een grote groep mensen met deze zorgen rondloopt. Het is nog steeds een taboe, maar een op de vijf huishoudens heeft betalingsproblemen. Schulden hebben hoeft niet je eigen ‘schuld’ te zijn. Je hoeft het probleem en je zorgen niet alleen te dragen. Het Sociaal Fonds kan je helpen, iedere collega kan in vertrouwelijkheid (eventueel anoniem) aankloppen voor advies. Ken je iemand die financieel in de knel zit? Motiveer hem of haar om contact te zoeken met het Sociaal Fonds binnen zijn of haar eenheid.

“De sociaal fondsen zijn een collegiaal, gouden draadje door de organisatie heen.” – Judith Eleveld voorzitter landelijk overleg Sociaal Fondsen 

Waardering
De middag werd afgesloten door Leonard Kok, Korpsleiding Nationale Politie. Hij benoemde de noodzaak om hier als Politie en werkgever op te investeren, nu en in de toekomst. Het is een belangrijk onderwerp. “Het feit dat we hiermee bezig zijn is positief, dat is ook het mooie aan de Sociaal Fondsen, dat we andere collega’s en hun thuisfront helpen. Jullie doen ‘stil’ werk, staan niet op een podium, maar opereren juist op de achtergrond. Jullie verdienen zeker de waardering en erkenning voor het werk wat jullie binnen de besturen van de Sociaal Fondsen doen.”

“Het feit dat we hiermee bezig zijn is positief, dat is ook het mooie aan de Sociaal  Fondsen, dat we andere collega’s en hun thuisfront helpen.” – Leonard Kok, Korpsleiding Nationale Politie

Donaties
Het geld waarmee collega’s in financiële nood worden geholpen, komt voor een groot deel voort uit vrijwillige bijdragen van collega’s. Een klein bedrag (37 eurocent) wordt maandelijks op het salaris ingehouden van collega’s die daarvoor toestemming hebben gegeven. Met dit geld wordt deze vorm van hulp aan collega’s mogelijk gemaakt. Wil je ook donateur worden? Dat wordt gewaardeerd! Geef je op bij het Sociaal Fonds van jouw eenheid!

Meer informatie over de Sociaal Fondsen is te vinden op het intranet van de politie -> Personeel ->  Sociaal Fonds