gespreksnotitie voor de vaste kamercommissie van JV d.d.13 sept 2018 versie 3