Nieuwe lichting ambassadeurs PCP

Vorige

Award voor ‘pareltjes’ uit Limburg

Volgende

WEP award voor webcare

Het netwerk van ambassadeurs van het PCP (Platform Chronisch zieke Politiecollega’s) groeit snel. In de afgelopen maanden kwamen er tientallen politiemensen uit alle eenheden bij. Deze ervaringsdeskundigen kunnen voor hun chronisch zieke collega’s fungeren als ‘buddy’, een vraagbaak en een luisterend oor. “Ik wil collega’s helpen hun eigen kracht weer te vinden”, aldus een van de kersverse ambassadeurs tijdens de introductiebijeenkomst, deze week bij WEP in Doorn.     

Jakob Bos van de kerngroep van het PCP haalt de ambassadeurs uit het hele land. “Als collega’s hebben aangegeven dat ze iets voor ons willen betekenen, bel ik ze op en vraag of ze ambassadeur willen worden.” Iedere drie maanden organiseert Jakob samen met Rob Rison van het PCP een introductiebijeenkomst voor nieuwe ambassadeurs/buddy’s. Het streven is om in alle eenheden een flink aantal ambassadeurs te hebben, zodat er een goede landelijke dekking is.

De nieuwe ambassadeurs met Rob Rison (1e links) en Jakob Bos (3e links) van het PCP.

Rol als buddy
Op 28 september kwamen negen collega’s naar het ‘clubhuis’ van het PCP om te bespreken wat zij als ambassadeur/buddy precies kunnen betekenen en wat de do’s en don’ts zijn. Zo wordt de collega’s aan de hand van praktijkcasussen geleerd hoe je het beste een gesprek aan kunt gaan. Bos: “Belangrijk is dat ze weten dat ze geen belangenbehartiger zijn, maar meer een maatje. Het is een hele enthousiaste en positieve groep die hier vandaag is. Terwijl er mensen tussen zitten die echt veel ellende hebben meegemaakt.”

Onkunde
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de meeste ervaringsdeskundige collega’s tegen dezelfde problemen en obstakels aanliepen tijdens hun ziekte. Het woord dat daarbij regelmatig valt is ‘onkunde’. Aspirant-buddy’s Anita en Laurette zijn van mening dat er bij leidinggevenden nog veel onwetendheid, en soms ook onhandigheid, is over hoe je met een zieke collega omgaat. “Een bezoekje van een leidinggevende is niet altijd prettig als je ziek thuis bent of midden in een behandeltraject zit. En dat je na een half jaar ziek zijn een standaardbrief thuis krijgt over salariskorting, is voor veel mensen ook een klap.” Ze hopen dat het PCP de politieorganisatie wat dit betreft wijzer kan maken.

Waardevol
Ook aspirant-buddy Henk is op zijn werk in de afgelopen jaren op veel onkunde gestuit. “Ik heb al twintig jaar MS en veel van mijn vragen kon niemand beantwoorden. Ik hoop nu als ervaringsdeskundige andere collega’s verder te kunnen helpen. En gewoon een luisterend oor te bieden, want je verhaal kunnen vertellen aan iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, is erg waardevol.” Ook Laurette wil graag collega’s helpen hun eigen kracht weer te vinden. Wat het PCP betreft kunnen er niet genoeg ambassadeurs/buddy’s zijn. Voor december en januari staan er alweer nieuwe introductiedagen gepland.

Week van de zieke collega
Het Platform richt zich overigens ook dit jaar (14 t/m 21 november) weer op de ‘Week van de aandacht voor je zieke collega’. Deze week kende vorig jaar zijn eerste editie.