Succesvolle samenwerking burgers en politie bij vermissingen

Vorige

Griezelen tijdens misdaadtour Utrecht

Volgende

Platform PCP blikt vooruit op 2018

De samenwerking tussen het Rode Kruis, de politie en burgers bij het zoeken naar vermiste personen is een succes. Het Rode Kruis begon in 2014 met Ready2Help, een burgernetwerk dat bestaat uit zo’n 38 duizend vrijwilligers. Zij leveren gecoördineerd een bijdrage als er in Nederland een noodsituatie is. Zo hielp een groep burgers onlangs bij de zoekactie naar de vermiste Anne Faber. Maar het netwerk wordt ook ingeschakeld bij een (dreigende) dijkdoorbraak of bijvoorbeeld hulp bij opvang van vluchtelingen.

De politie krijgt regelmatig te maken met vermissingen. Alleen al in de regio Rotterdam werden het afgelopen jaar 3700 personen als vermist opgegeven, vertelt Martin van der Marel van basisteam IJsselland in de eenheid Rotterdam. “Wij kunnen de hulp van burgers bij urgente vermissingen heel goed gebruiken. Vaak kost het zoeken naar vermisten namelijk enorm veel politiecapaciteit”, aldus de politieman. Samen met Wouter Bijlsma van het Rode Kruis kwam hij onlangs in het Mobile Media Lab van de politie uitleg geven over deze samenwerking tussen burgers en politie.

Spelregels
Voor de Rotterdamse politie was de aanleiding om met vrijwilligers te gaan werken de vermissing van een 86-jarige dementerende vrouw, enkele jaren geleden. “Het kostte zoveel mankracht en uren om de vrouw op te sporen, dat we bewoners hebben gevraagd om ons te helpen.” Toen de politie hoorde van het project Ready2Help van het Rode Kruis, werd in 2016 besloten om een samenwerking aan te gaan in de eenheid Rotterdam. Een aantal vrijwilligers is nu getraind om onder regie van de politie én het Rode Kruis op een veilige en verantwoorde manier te kunnen helpen bij zoekacties. Van der Marel: “Daar horen natuurlijk spelregels bij. Zo mogen de vrijwilligers niets over de zoekacties delen via de (social) media en moeten ze zoeken zonder sporen te maken of aan te raken. Tot nu toe hebben we in Rotterdam drie inzetten gehad en we zijn tevreden over de samenwerking.”

Impact
Wouter Bijlsma van het Rode Kruis vertelt dat het voor de vrijwilligers behoorlijke impact kan hebben. “Bij de zoekactie naar Anne Faber hebben vrijwilligers vijf dagen lang met 90 mensen gezocht in de bossen van Soest. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Daarom hebben we ook altijd een debriefing en letten we goed op de vrijwilligers.” Het Rode Kruis en de politie zijn blij met de hulp van burgers. Van der Marel: “Wij vroegen ons af: hoe kan de maatschappij ons helpen? Tegelijkertijd vragen veel burgers zich af hoe zij ons kunnen helpen. Dat komt in dit project mooi samen.”

Ready2Help is er nu alleen nog in Rotterdam, waar het gaat om hulp bij vermissingen. Er wordt gesproken met het Landelijk Bureau Vermiste Personen om het Rotterdamse initiatief landelijk in te voeren. Meer informatie: www.ready2help.nl