Platform Chronisch zieke Politiecollega’s PCP

Vorige

"Een schitterende vent"

Volgende

Een belofte aan alle collega's

Het Platform Chronisch Zieke Politiemedewerkers PCP: voor advies en ondersteuning.

Jaarlijks krijgen duizenden werknemers in Nederland te horen dat ze een chronische ziekte hebben. Uit diverse wetenschappelijke studies blijkt dat het risico op een chronische ziekte, zoals (veel vormen van) kanker, groter wordt na de leeftijd van 50. De Nationale Politie, de grootste werkgever van het land, heeft een vergrijzend werknemersbestand. Er zullen de komende jaren dus steeds meer politiemensen zijn die met een chronische ziekte geconfronteerd worden.

Op veel chronische ziekten heerst nog steeds een taboe. Werkgevers weten niet altijd hoe ze goed om moeten gaan met collega’s die ziek zijn. Werknemers worden vaak onterecht al snel afgeschreven. Door het ingrijpende karakter van de aandoening twijfelen patiënten aan hun eigen mogelijkheden en worden niet alle mogelijkheden verkend.

Om collega’s te helpen, te adviseren en informatie te verzamelen besloot een aantal politiemedewerkers, zelf allen (ex)patiënten, een platform op te richten, het PCP. Het Platform is onafhankelijk en stelt zich ten doel om voor zowel de organisatie als de collega’s een baken te zijn, waar men advies kan vragen, steun en begeleiding kan vinden en specifieke problemen ter discussie kan brengen, om te zorgen dat chronisch zieken een zo volwaardig mogelijke inzet kan plegen binnen de organisatie.

Het Platform is inmiddels erkend door de directie HRM van de Nationale Politie. Graag wil het PCP bewerkstelligen dat de casuïstiek rond chronisch zieke collega’s onderdeel wordt van een strategische aanpak binnen zowel de HRM kolom als ook de lijn.

De vijf doelen van PCP:
1. Verkennen van de behoefte aan ondersteuning,
2. Het herkennen en definiëren van de doelgroep binnen de politie,
3. Het erkennen van de ziekte door alle (in)directe betrokkenen en het borgen binnen HRM,
4. Het verbeteren van begeleiding en waardering van en door collega’s en
5. Het bevorderen vanuit de werkgever voor een goede deskundigheid voor een (aangepaste) werkhervatting

‘Hoe blijf je aan het werk als je een chronische ziekte hebt? en ‘Hoe ga je op een andere manier verder?’

We willen laten zien dat werken met een chronische ziekte kan en het investeren waard is. Dat willen we vooral ook laten zien aan de HRM afdelingen en zorgverleners. We ondersteunen hen om het gesprek over werk aan te gaan met patiënten. Want voor werkbehoud en re-integratie is het belangrijk dat werk al tijdens de behandelingen ter sprake komt.

Inmiddels is een groep ervaringsdeskundige collega’s beschikbaar als ambassadeur. Lees hier een artikel over het ambassadeurschap.
Het Platform PCP kent de volgende kerngroepleden: Peter van de Beek, Frans Zuiderhoek, Rob Rison, Jakob Bos.

Bekijk hier een filmpje over oprichter Peter van de Beek van het PCP


Meer informatie?

Email: platformpcp@gmail.com of via Stichting WEP: info@wep.nu