Een wijkagent is in gesprek met een groep kinderen.