De Blauwe Parel

Vorige

Team Award voor rechercheteam MH17

Volgende

Award voor onderhandelaars

Op initiatief van Mike Hoekendijk, jurist, voormalig politieman en schrijver van de Zakboeken Politie, werd in 2016 besloten tot het instellen van een juridische vakprijs voor de politie. Met als doel: op een positieve manier de strafrechtelijke kennis van de collega’s versterken én hen stimuleren deze te delen met hun eigen collega’s. Deze vakprijs, de Blauwe Parel, is bedoeld voor de ‘blauwe’ collega’s op straat: agenten, hoofdagenten, brigadiers. Deze mannen en vrouwen moeten goed op de hoogte zijn van hun juridische bevoegdheden én voldoende kennis hebben van de veel voorkomende misdrijven en overtredingen.

In samenwerking met Stichting WEP werd op 2 december 2016 voor het eerst de avond van de Blauwe Parel georganiseerd. Twintig politieagenten uit het hele land streden in een kennisquiz met elkaar om de Blauwe Parel. De kandidaten waren door hun eigen collega’s voorgedragen om deel te nemen aan de quiz. Martin Kuijs, politieagent uit de eenheid Oost-Brabant ging met de trofee naar huis (lees hier het verslag).

De tweede editie van de Blauwe Parel vindt plaats op vrijdag 24 november 2017. Een collega voordragen voor de Blauwe Parel quiz?

Selectiecriteria: De kandidaten moeten operationeel ‘in het blauw’ werkzaam zijn, dus als agent, hoofdagent of brigadier. Bij de voordracht dient uitgegaan te worden van de volgende kwaliteiten:

  • Goede kennis van de veel voorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Wet wapens en Munitie en de Wegenverkeerswet.
  • Goede kennis van de bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering.
  • Uitblinkend in het goed en volledig verwerken van het bovengenoemde in het proces-verbaal.
  • Juridisch, coachend en inspirerend vakmanschap, steun en toeverlaat collega’s, enthousiasmerend vermogen

Iedere aangemelde collega mag 3 collega’s meenemen om hem/haar aan te moedigen!

Contact en aanmelden:  Aanmeldingen mailen naar info@wep.nu. Graag vermelden: je naam en contactgegevens, de naam en functie van degene die je nomineert en een motivatie. Meer info bij Annette Posthumus, Stichting WEP, a.posthumus@wep.nu