WEP Team Award voor Sint Maartengangers

Vorige

Boek Cindy Berk over PTSS weer gratis verkrijgbaar

Volgende

Politie haalt groot bedrag op voor Serious Request

Op donderdag 8 februari vond op de Basis in Doorn een terugkomdag plaats voor Sint Maartengangers. Dit gelegenheidsteam ontving tijdens deze bijeenkomst de maandelijkse WEP Team Award voor het uitzonderlijke, moeilijke en bijzondere werk dat zij hebben verricht op Sint Maarten, na de verwoesting door orkaan Irma op 6 september 2017.

Ontregelde samenleving
Het verzoek om uitzending van politiemedewerkers kwam van de Sint Maartense Driehoek; een overlegorgaan van lokale overheid, politie en Openbaar Ministerie. Er is geen traditioneel team naar het bovenwindse eiland uitgezonden, maar collega’s van verschillende politie-eenheden, die al ervaring hadden met buitenlandmissies of op het punt stonden om op missie te gaan. Te midden van de ravage in een totaal ontregelde samenleving, gaven ze basispolitiezorg om de situatie voor de bevolking weer zo snel mogelijk normaal te krijgen. Dit deden de collega’s in samenwerking met het Korps Politie Sint Maarten. Op donderdag 14 september 2017 vertrokken de eerste Sint Maartengangers en de laatsten kwamen begin januari terug.

Waardering
Tijdens de terugkomdag op de Basis in Doorn, die gepresenteerd werd door Jörgen Raymann, waren zo’n 125 Sint Maartengangers met partners bijeen om met elkaar stil te staan bij hun tijd op het door de orkaan verwoeste eiland. Korpschef Erik Akerboom sprak zijn grote waardering uit voor hun inzet en richtte het woord ook tot de familie: “We hebben veel van u en uw geliefden gevraagd. Maandenlang zonder partner, vader, moeder, vriend of vriendin. Het is nogal wat.”

Dit is politiewerk
Waarderende woorden waren er eveneens van Bryan Rookhuijzen, directeur van Stichting WEP: “Dit is politiewerk in de meest absurde omstandigheden. Een team dat onder dat soort omstandigheden in z’n volle breedte opereert, dat is geweldig. Dat is politie.”
Twee algemeen commandanten van het team namen de wisseltrofee van Rookhuijzen in ontvangst. Ze toonden zich verrast met deze waardering en erkenning voor hun team en lieten weten trots te zijn.

Saamhorigheid en kameraadschap
Harold van Opzeeland, medewerker BPZ in Drenthe en Sint Maartenganger van het eerste uur, heeft dit team voorgedragen voor de wisseltrofee. Zelf is hij in ander verband twee keer eerder genomineerd geweest en vond dat zo’n mooi gevoel van respect en waardering, dat hij dit de Sint Maartengangers ook gunt. Van Opzeeland: “Wij hebben dit echt met elkaar gedaan. De organisatie geeft je handvatten, maar de club die daarheen is gegaan heeft het samen gemaakt. De saamhorigheid en kameraadschap die er ontstond is geweldig.”
Dat was zeker te merken op de terugkomdag, getuige het warme weerzien en de hartelijke omhelzingen. “Veiligheid brengen in de totale chaos” en “dat je één politie bent, maakt niet uit waar je vandaan komt” was voor veel Sint Maartengangers de indrukwekkendste ervaring van die tijd.

Tastbaar aandenken
Omdat dit geen traditioneel team is dat op één locatie is gehuisvest, kreeg elk lid een kleine unieke beker mee naar huis. Een tastbaar aandenken aan een bijzondere tijd.

Over de WEP Team Award
Maandelijks ontvangt een politieteam in het land de Team Award, een wisseltrofee voor goed politiewerk. Met het uitreiken van deze ‘cup met grote oren’ wil Stichting WEP samen met politiecollega’s en vertegenwoordigers uit de samenleving haar dankbaarheid en waardering uitspreken voor de inspanningen van de diverse politieteams om Nederland veilig en leefbaar te houden. Eind oktober wordt tijdens het grote WEP gala uit al deze teams een ‘overall’ winnaar gekozen, die zich een jaar lang Beste Politieteam van Nederland mag noemen.

Ook een team nomineren?
Collega’s, maar ook mensen van buiten de politieorganisatie kunnen een team, waarvan zij vinden dat het iets bijzonders heeft gepresteerd, aandragen voor deze award. Dat kan via Stichting WEP: info@wep.nu