Privacyverklaring Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP)

Privacyverklaring Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP)

Uw privacy
Persoonsgegevens zijn gegevens over u. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring willen we u informeren over waarvoor we uw gegevens gebruiken. Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP), gevestigd aan de Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn, ingeschreven bij KVK onder nummer 55515517,  is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Voor persoonsgegevens- en privacy-gerelateerde vragen, of vragen over het onderstaande, zijn wij te bereiken op onze locatie in Doorn of neem telefonisch of via e-mail contact met ons op.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres- of werkgerelateerde gegevens. WEP verwerkt persoonsgegevens die met een specifiek doel worden gevraagd en die u zelf aan ons hebt verstrekt of laten verstrekken.

Deze (categorieën) gegevens verwerken wij:
-  Persoonsgegevens  die ons in staat stellen mensen te identificeren en te contacteren zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, mailadres;
-  Elektronische gegevens zoals  IP-adressen en cookies worden verwerkt om de gebruiksvriendelijkheid van onze online omgevingen te verbeteren;
-  Afbeeldingen of beeldopnames  van collega’s en/of deelnemers aan activiteiten die WEP verwerkt voor promotionele doeleinden. Waar mogelijk  vraagt WEP daar vooraf toestemming voor.

WEP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en wettelijk is toegestaan binnen de doelen waarvoor u uw gegevens hebt verstrekt.

Doeleinden
WEP verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Om een aanvraag voor of betrokkenheid bij WEP activiteiten te behandelen. Aan personen/politiemensen die interesse hebben in de activiteiten van WEP en hiervoor contact opnemen (telefonisch, per mail, via de website) wordt gevraagd om hun persoonsgegevens achter te laten zodat wij met hen contact kunnen leggen.
– Om ons netwerk te onderhouden. Persoonsgegevens worden geregistreerd ten behoeve van ons netwerk in relatie tot onze activiteiten.
– Om nieuwe activiteiten en diensten bekend te maken. WEP kan de persoonsgegevens  gebruiken om u op de hoogte te brengen van evenementen, speciale acties en activiteiten. Het is ook mogelijk dat WEP personen of organisaties per mail of nieuwsbrief benadert als zij zich daarvoor hebben opgegeven. Dit kan ongedaan gemaakt worden door uit te schrijven van deze diensten (opt-out).
– Om statistieken bij te houden voor intern gebruik
WEP kan digitale persoonsgegevens gebruiken om analyse uit te voeren op bijvoorbeeld het bereik van de communicatie middels de nieuwsbrief.

WEP levert geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Cookies
WEP maakt gebruik van functionele cookies op haar website. Cookies zijn kleine hoeveelheden data die worden bewaard op de computer of mobiel toestel van de gebruiker met als hoofddoel het gebruiksgemak van de website te verbeteren en te optimaliseren.

Daarnaast gebruikt WEP cookies om gegevens over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, vanuit welke landen deze bezoekers surfen, welke pagina’s populair zijn, hoeveel tijd er op de pagina’s wordt gespendeerd enz. te verzamelen. Google Analytics gebruiken we om dit in kaart te brengen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
WEP neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan direct contact met ons op.

Bewaartermijn
WEP bewaart uw persoonsgegevens niet langer  dan nodig is om het doel waarvoor de gegevens verzameld worden te realiseren. Dat betekent dat de bewaartermijn dus per doel verschillend kan zijn.

Persoonsgegevens inzien of corrigeren
U kunt op ieder moment de vraag stellen welke  persoonsgegevens WEP van u verzamelt en met welk doel. U heeft het recht om onjuiste, verouderde of onvolledige gegevens aan te passen.
In specifieke gevallen kunt u vragen uw gegevens te laten verwijderen of de verwerking te beperken.

Vragen en klachten
Heeft u vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op of kom gerust langs in Doorn. Ook kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl tel. 0900-2001201).

Onze contactgegevens
Stichting Erkenning Waardering Politie
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn
Tel: 0343 – 474162
E-mail: info@wep.nu
Website: www.wep.nu